Endurance r.y.               PÖYTÄKIRJA                 

 

PERUSTAMISKOKOUS_________________________________________________

                                                   

 

Aika           12.3.2006 klo 11.00

 

Paikka        Neidonkeidas, runokatu 1, Lohja

 

Läsnä         Seppo Leinonen

Atte Björklund

Petri Lietzen

Jari Tomppo

Hannu Tähkävuori

Maria Tähkävuori

Anne Heinonen

Miikka Bäckström

Tom Lundström

Ari Julkunen

Ari Päivinen

Janne Marin

Tero Lindholm

Jouni Holopainen

Arto Ahola

Mikko Luusalo

Pasi Kurkilahti

 

 

1§             Kokouksen avaus

 

                 Pasi Kurkilahti avasi kokouksen klo 11.07.      

 

 

2§             Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan

tarkastajaa

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Kurkilahti, sihteeriksi Atte Björklund, pöytäkirjan tarkistajiksi Ari Päivinen ja Ari Julkunen.

                

 

3§             Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

                 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

4§             Hyväksytään kokouksen esityslista

 

                 Laadittu esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

 

 


 

5§             Esitetään ja hyväksytään ultrajuoksun erikoisseura

Endurance r.y.:n säännöt

 

Käytiin läpi ennalta laadittu sääntöehdotus kohta kohdalta ja tehtiin siihen tarvittavat muutokset. Tämän jälkeen säännöt hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

6§             Perustetaan ultrajuoksun erikoisseura Endurance r.y.

 

Ultrajuoksuseura Endurance r.y. perustettiin klo 12.30. Perustamiskirjan allekirjoittivat Seppo Leinonen, Arto Ahola ja Atte Björklund.

 

 

7§             Esitetään ja hyväksytään Endurance r.y.:n ensimmäisen vuoden

toimintasuunnitelma

 

Käytiin läpi ennalta laadittu toimintasuunnitelma ja tehtiin siihen muutamia lisäyksiä. Tämän jälkeen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 hyväksyttiin muutoksitta.

 

 

8§             Määrätään Endurance r.y.:n liittymis- ja jäsenmaksut.

 

                 Liittymismaksuksi määrättiin 5€ ja jäsenmaksuksi 20€.

 

 

9§             Esitetään Endurance r.y.:n ensimmäinen talousarvio

 

Esitettiin talousarvio vuodelle 2006 ja keskusteltiin siitä. Laadittu talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

10§           Valitaan Endurance r.y.:n puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja

varajäsenet

 

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Arto Ahola.

 

Hallituksen jäseniksi valittiin Seppo Leinonen, Atte Björklund, Maria Tähkävuori, Ari Päivinen, Petri Lietzen, Miikka Bäckström ja Pasi Kurkilahti. Varajäseniksi valittiin Mikko Luusalo, Jari Tomppo ja Anne Heinonen.

 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Leinonen, rahastonhoitajaksi Atte Björklund ja sihteeriksi Ari Päivinen.

 

Tilintarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Julkunen ja Tom Lundström. Varatilintarkastajiksi valittiin Jouni Holopainen ja Tero Lindholm.

 


 

11§           Muita seuran perustamiseen liittyviä asioita

 

                 1) Seuran Logo

Arto Ahola esitti laaditun mallin seuran logoksi ja ehdotus sai kannatusta. Kuvaan tehdään pientä hienosäätöä, jonka jälkeen se voidaan ottaa käyttöön. Valmis logo esitellään seuraavassa kokouksessa.

 

                 2) Seuran värit

Keskusteltiin aiheesta ja päätettiin, että seura tulee toimimaan sinivalkoisissa väreissä.

                

                 3) Edustusasut

                 Seuralle hankitaan edustusasut ja aiheeseen palataan syyskokouksessa.

 

                 4) Syyskokouksen järjestäminen

Seuran syyskokous pidetään Loka-Joulukuussa, mutta tarkempi paikka sekä ajankohta päätetään myöhemmin.

                

 

12§           Päätetään Ultrajuoksija-lehden julkaisemisesta

 

Päätettiin seuraavaa: Ultrajuoksija lehti tulee ilmestymään kolme kertaa vuodessa ja vuosikerran hinta 20€, irtonumero 7€. Pasi Kurkilahti vastaa yksityishenkilönä lehden julkaisemisesta ja hoitaa tilausten käsittelyt, painatuksen, taiton ja lehden toimittamisen tilaajille. Lehden materiaalin tuottaminen toteutetaan seuran jäsenten yhteisvoimin.

 

Lehteä markkinoidaan tulevissa kilpailuissa sekä internetissä osoitteissa www.seponkotisivut.com sekä www.juoksija-lehti.fi. Entisille tilaajille lähetetään ilmoitus lehden julkaisusta.

 

                

13§           Muut asiat

 

                 Sponsoritoiminta

Seuran edustusasuihin voi hankkia sponsoreita, jotka saavat painatuksen asuun. Painatuksen hinta lähtee 500€:sta ylöspäin.

 

 

14§           Kokouksen päättäminen

                

                 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

 

 

                 Lohjalla 12.3.2006

 

                 Pasi Kurkilahti                                Atte Björklund

                 Kokouksen puheenjohtaja                               Sihteeri

 

 

                 Ari Päivinen                                   Ari Julkunen

                 Pöytäkirjan tarkastaja                   Pöytäkirjan tarkastaja