Tietoja

Endurancen johtokunta vuonna 2024

Johtokunnan sähköpostiosoite on: hallitus@endurance.fi (viesti ohjautuu seuran johtokunnan luettavaksi kun postituslistan ylläpitäjä on sen hyväksynyt). Johtokunnalle voi lähettää viestin myös “Ota yhteyttä” -välilehden takaa löytyvällä lomakkeella.
 • Arto Ahola, Puheenjohtaja, sihteeri, ESPOO | Puh. 040 513 2051
 • Mikko Sallinen, rahastonhoitaja
 • Pekka Kytömäki, Seura-asutHELSINKI
 • Kristiina Tarnanen, Huoltopäällikkö, HELSINKI
 • Noora Honkala, Edustaja Suomen Ultrajuoksuliitossa, KARVELAS Kreikka
 • Petri Welling, ESPOO
 • Kari Ranta, JÄRVENPÄÄ
 • Tapani Tarnanen, HELSINKI
Hallituksen varajäsenet: Juha Hietanen, Ari Lindsten
Muut vastuuhenkilöt:
 • Jari Tomppo, ultrafinn web service, endurance.fi -sivuston tekninen ylläpito
 • Antti Näreaho, toiminnantarkastaja
Endurance ry:n perustamiskokous pidettiin 12.3.2006 Lohjan uimahallin neuvotteluhuoneessa (kuva: Pasi Kurkilahti)

Endurance Ultrarunning Team Finland ry on ultrajuoksun erikoisseura, jonka tarkoituksena on yhdistää suomalaisia, maratonia pidempien juoksumatkojen harrastajia ja levittää tietoisuutta ultrajuoksusta. Seuran virallinen perustamispäivä (=yhdistysrekisteriin diarointipäivä) on 27.6.2006 ja kotipaikka on Lohja.

Seuran perustajajäsenet
Seppo Leinonen
Atte Björklund
Petri Lietzen
Jari Tomppo
Hannu Tähkävuori
Maria Tähkävuori
Anne Heinonen
Miikka Bäckström
Tom Lundström
Ari Julkunen
Ari Päivinen
Janne Marin
Tero Lindholm
Jouni Holopainen
Arto Ahola
Mikko Luusalo
Pasi Kurkilahti

Perustamiskokouksen pöytäkirja

Seuran jäseneksi ovat tervetulleita kaikki ultrajuoksusta kiinnostuneet ihmiset. Oletpa sitten suunnittelemassa ensimmäistä ultrajuoksuasi tai osallistunut useisiin pitkiin tapahtumiin, olet tervetullut Endurancen jäseneksi.

Endurancen hallitukseen kuuluu maamme terävimpään kärkeen kuuluvia, erittäin kokeneita ultrajuoksijoita ja vasta ultrajuoksu-uransa alkutaipaleella olevia juoksuharrastajia.

Ohjeet Enduranceen liittymiseksi löytyvät liity Enduranceen -sivulta.

Endurance kuuluu Suomen Urheiluliittoon, Suomen Ultrajuoksuliittoon ja Suomen Aikuisurheiluliittoon, joten seuran jäsenet voivat halutessaan osallistua kaikkiin virallisiin yleisurheilukilpailuihin niin yleisessä sarjassa kuin veteraanitasollakin. SUL:n alaisiin virallisiin mestaruuskilpailuihin (mukaan lukien 100 km juoksun SM-kilpailu) osallistuminen edellyttää SUL:n YU-lisenssin lunastamista. Veteraanitason mestaruuskilpailuissa ei vaadita lisenssiä eikä niihin ole tulosrajoja, osallistumiseen riittää jäsenyys SAUL:n jäsenseurassa, esim. Endurancessa.

Enduranceen on keskittynyt valtavasti tietoutta ultrajuoksusta, koska sen riveissä on monia kokeneita suomalaisia ultraajia. Heidän neuvoillaan ja esimerkillään on myös aloittelevien ultraajien hyvä lähteä ensimmäisille pitkille juoksuilleen. Oletpa siis aloitteleva juoksija tai jo kokenut kehäkettu, olet tervetullut seuran jäseneksi!

Mitä Endurance pystyy tarjoamaan? Miksi minun kannattaisi liittyä urheiluseuraan? Kannattaako seuraan liittyä kun en tavoittele huipputuloksia tai pyri mukaan arvokilpailuihin?

 • Seura järjestää jäsenilleen mahdollisuuksien mukaan yhteisleirejä, valmennusapua sekä kilpailumatkoja niin Suomessa kuin ulkomailla. Seuraan kuuluminen antaa jäsenilleen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ultrajuoksu (tai ylipäätään kestävyysjuoksu) jos mikä on yksilölaji, mutta sen harrastaminen on mielekkäämpää ja pitkällä aikavälillä myös tuloksellisempaa, kun seurakaverit ovat jatkuvasti takaraivossa pitämässä treeni-intoa päällä. Lisäksi Endurancen verkkarit ja kilpailuasut ovat hyvän näköisiä.
Endurance

Endurance jäihin juuttuneena

Ihmettelitkö, miksi suomalaisen urheiluseuran nimi on Endurance? Nimi on kunnianosoitus äärimmäistä sitkeyttä osoittaneelle kuuluisalle tutkimusmatkailija Sir Ernest Henry Shackletonille ja hänen legendaariselle Etelämantereen tutkimusretkelleen vuosina 1914-16.

ENDURANCE ULTRARUNNING TEAM FINLAND

TOIMINTASÄÄNNÖT

1)  Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

Yhdistyksen nimi on Endurance Ultrarunning Team Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lohja ja toiminta-alue koko maailma.

Yhdistys on perustettu 12.3.2006 ja siitä käytetään näissä sään­nöis­­sä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

2) Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä ultrajuoksuharrastusta ja sitä kautta ylläpitää ja kehittää henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi seuran tavoitteena on edistää yleistä tietoutta ultrajuoksusta ja saada lajille uusia harrastajia.

3) Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa muun muassa:

1. Tarjoamalla ja järjestämällä:

 • kilpailutoimintaa ultrajuoksussa
 • yhteisharjoituksia
 • valmennusapua

2. kilpailumatkoja jäsenilleen niin Suomessa kuin ulkomailla
3. Harjoittamalla alansa julkaisutoimintaa.
4. Ylläpitämällä omaa internet-sivustoa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä
 • hankkia varoja järjestäen maksullisia huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

Yhdistys hankkii kulloinkin tarvittavat luvat toimintaansa.

4) Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5)    Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt ja joka maksaa voimassa olevan jäsenmaksun.

Seuran täysjäsen-nimen saavuttaa läpäisemällä hyväksytysti vähintään sadan kilometrin mittaisen virallisen kilpailun. Täysjäsenyys on seuran johtokunnan myöntämä symbolinen arvonimi, joka ei vaikuta jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin yhdistyksessä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran johtokunta.

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka:

 • laiminlyö erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • toimii seuran hengen ja tarkoitusperien vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on an­net­tava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle 14 päivän ku­luessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä tätä päivää lukuun ot­ta­mat­ta. Joh­tokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän ku­luessa. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erot­ta­mis­päätös voimaan heti määräajan päätyttyä, muussa tapauksessa katsottakoon jäsen ero­te­tuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vah­vis­ta­nut.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmaisemalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

6) Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain erikseen varsinaisille ja kannattaville jäsenille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7) Johtokunta

Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-12 muuta varsinaista jäsentä sekä 3-12 varajäsentä.

Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8) Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

9) Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

10) Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen pai­kan ja tar­kem­man ajan määrää johtokunta. Ylimääräisten kokousten pitämisestä päät­tää seuran kokous tai seuran johtokunta ja se on pidettävä myös, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten johtokunnalta vaatii.

Varsinaisten ja ylimääräisten seuran kokouksien pitämisestä tulee tiedottaa kirjeitse kullekin jäsenelle vä­hin­tään 21 päivää ennen kokousta. Johtokunnan tulee välittää tieto kokouksista jä­se­nille siihen osoitteeseen, jonka jäsen on jäsen­re­kis­te­riin ilmoittanut.

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne on sääntöjen mukaan koolle ­kut­suttu.

11) Kevät- ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa käsitellään

1   Kokouksen avaus

2   Valitaan kokoukselle

 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • ääntenlaskijat

3   Todetaan

 • läsnäolijat
 • äänioikeutetut jäsenet

4   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5   Vahvistetaan

 • johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös
 • tilintarkastajien antama lausunto

6   Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

7   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8   Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään

1  Kokouksen avaus

2  Valitaan kokoukselle

 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
 • ääntenlaskijat

3  Todetaan

 • läsnäolijat
 • äänioikeutetut jäsenet

4  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5  Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

 • toimintasuunnitelma
 • talousarvio

6  Valitaan seuraavaksi toi­min­ta­kaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja

7  Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet

8  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

9  Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 Kokouksen päättäminen

12) Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13) Jaostot

Seuraan voidaan tarvittaessa perustaa jaostoja johtokunnan alaisuuteen.

14) Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://endurance.fi.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

Kenelle jaamme tietosi

Tietoa ei jaeta sivuston ylläpidon lisäksi kuin niille Endurancen johtokunnan jäsenille, jotka sitä tarvitsevat hallitakseen seuran jäsenrekisteriä.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.