Tag Archives: covid19

Covid-19: New amendments to travel restrictions for Finland

The Finnish Government has announced new amendments to travel restrictions for Finland. The first changes took effect on 19 September. In addition, travel will be eased from 23 November with the introduction of a model based on prior COVID-19 testing before arrival in the country, instead of country-specific restrictions.
 
Travelling from 23 November 2020
From 23 November 2020, travel will be eased as a model based on prior testing, instead of restrictions, will be introduced for entry into the country. Travel will return to normal for the most part as border controls between Schengen countries will be lifted.
 
Further information on the new model for entry into the country is available on the websites of the Finnish Government and the Finnish Border Guard . The transition period for the new model begins on 1 October 2020.
 
 

COVID-19: Införandet av det nya konceptet förutsätter ändringar i lagstiftningen

 

Vid sitt sammanträde den 11 september fattade regeringen ett principbeslut om ett nytt koncept för att genomföra hybridstrategin i gränstrafiken och vid resor. Konceptet gör det möjligt att avveckla inreserestriktioner och samtidigt bekämpa coronapandemin vid gränserna.

Införandet av det nya konceptet förutsätter ändringar i lagstiftningen

Införandet av konceptet med två test kräver skyndsamt ändringar i lagstiftningen, till exempel i lagen om transportservice, utökad och omfördelad testningsverksamhet samt andra åtgärder som säkerställer hälsosäkerheten vid inresa. Alla kostnader för konceptet och för en utökad testningskapacitet ska täckas fullt ut.

Regeringen kommer att lämna en proposition till riksdagen där det föreslås att nya bestämmelser om kontroll av negativt testresultat för en smittsam sjukdom och om uppvisande av intyg fogas till lagen om transportservice. Ett förhandstest ska vara en förutsättning för inresa från länder med högre incidens så snart den relevanta lagändringen har trätt i kraft. I fråga om andra fasens test ska modellen tas i bruk senast den 23 november 2020.