THL: liikennevalot

COVID-19: Införandet av det nya konceptet förutsätter ändringar i lagstiftningen

 

Vid sitt sammanträde den 11 september fattade regeringen ett principbeslut om ett nytt koncept för att genomföra hybridstrategin i gränstrafiken och vid resor. Konceptet gör det möjligt att avveckla inreserestriktioner och samtidigt bekämpa coronapandemin vid gränserna.

Införandet av det nya konceptet förutsätter ändringar i lagstiftningen

Införandet av konceptet med två test kräver skyndsamt ändringar i lagstiftningen, till exempel i lagen om transportservice, utökad och omfördelad testningsverksamhet samt andra åtgärder som säkerställer hälsosäkerheten vid inresa. Alla kostnader för konceptet och för en utökad testningskapacitet ska täckas fullt ut.

Regeringen kommer att lämna en proposition till riksdagen där det föreslås att nya bestämmelser om kontroll av negativt testresultat för en smittsam sjukdom och om uppvisande av intyg fogas till lagen om transportservice. Ett förhandstest ska vara en förutsättning för inresa från länder med högre incidens så snart den relevanta lagändringen har trätt i kraft. I fråga om andra fasens test ska modellen tas i bruk senast den 23 november 2020.